Strokovni odbor

Prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

Prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

Prof. dr. Janja Ocvirk je specialistka interne medicine in internistične onkologije. Predstojnica Sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Je tudi vodja multidisciplinarnega tima za melanom in druge kožne rake. Pri svojem kliničnem delu se ukvarja s sistemskim zdravljenjem raka, predvsem tumorjev prebavil, neuroendokrinih tumorjev, tumorjev kože in možganskih tumorjev.

Je redna profesorica onkologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, kjer sodeluje pri predmetih iz interne medicine, klinične medicine in raka. Kot specialistka konzultantka in univerzitetna profesorica je mentorica številnim specializantom in več doktoratom in tako prenaša svoje strokovno in znanstveno znanje na prihodnje rodove.

Kot raziskovalka je mednarodno priznana strokovnjakinja na več področjih onkologije. Objavila je več sto znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, več poglavij v učbenikih in drugih strokovnih knjigah, velikokrat sodeluje na domačih in tujih strokovnih srečanjih. Sodelovala je pri izdaji številnih publikacij za bolnike in laično javnost na področju onkologije, kakor tudi pri radijskih in televizijskih oddajah, ki so namenjene laični javnosti. Je podpredsednica Sekcije za internistično onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, članica predsedstva Društva za interdisciplinarno obravnavo, predsednica strokovnega odbora društva Europacolon Slovenija. Je članica ESMO, ASCO, EORTC in CECOG, kjer je v strokovnem odboru. Je tudi članica uredniškega odbora revije MEMO in Onkologija.

Je urednica ali soavtorica številnih slovenskih in tudi mednarodnih priporočil za obravnavo različnih vrst raka, smernic, kliničnih poti. Je tudi organizatorica številnih domačih in nekaj mednarodnih strokovnih srečanj.

Predvidena udeležba

Dan 1
Ves dan

Še ni določeno

Dan 2
Ves dan

Še ni določeno

Dan 3
Ves dan

Še ni določeno