Strokovni odbor

Prof. dr. Irena Rogelj

Prof. dr. Irena Rogelj

Prof. dr. Irena Rogelj, doktorica živilskih znanosti, je redna profesorica za Mlekarstvo in Prehrano na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti. Njeno raziskovalno pot so zaznamovali probiotiki, ki so doprinesli k prepoznavnosti raziskovalne skupine Inštituta za mlekarstvo in probiotike, ki ga je vodila do upokojitve leta 2022. Prav razvoj in kontrola probiotikov so bili poleg razvoja funkcionalnih mlečnih izdelkov tudi glavna povezava njenega dela s prehransko in farmacevtsko industrijo.

Predavala je na univerzitetnem študiju Živilstvo in prehrana ter Kmetijstvo – Zootehnika, na magistrskem študijskem programu Prehrana, Znanost o živalih in Živilstvo, ter na doktorskem študiju Bioznanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica 11-im mladim raziskovalcem, 12-im doktorskim študentom in številnim diplomantom.

Do leta 2010 je bila predstojnica Katedre za mlekarstvo, na UL-BF nato pa do upokojitve vodja Inštituta za mlekarstvo in probiotike. Bila je prodekanja Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, članica Komisije za znanstvenoraziskovalno delo Biotehniške fakultete, članica Komisije za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani in podpredsednica Znanstvenega Sveta za Biotehniko pri Javni Agenciji za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ima štirideset let raziskovalnih izkušenj na področju mlekarske mikrobiologije, probiotikov in prehrane. V zadnjem obdobju je bilo njeno raziskovalno delo usmerjeno predvsem v proučevanje zgodnjega razvoja črevesne mikrobiote in vpliva zgodnje prehrane na črevesno mikrobioto, razvoj in zdravje otroka. Rezultati njenega raziskovalnega dela so bili predstavljeni na številnih mednarodnih konferencah in objavljeni v več kot 90-ih znanstvenih člankih. Leta 2012 je bila prejemnica Jesenkove nagrade Biotehniške fakultete za življenjsko delo, leta 2020 pa prejemnica Zlate plakete Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter krepitvi ugleda Univerze v Ljubljani.

Predvidena udeležba

Dan 1
Ves dan

Še ni določeno

Dan 2
Ves dan

Še ni določeno

Dan 3
Ves dan

Še ni določeno