Strokovni odbor

Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

Prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., je družinska zdravnica, redna profesorica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in predstavnica Katedre za družinsko medicino. Pri svojem delu se zanima predvsem za vodenje bolnikov s kroničnimi (srčnožilnimi) boleznimi v dejavnosti splošne medicine, probleme sporazumevanja med zdravnikom in bolnikom, vpliva družine in socialnega okolja na zavzetost za zdravljenje ter specifična stanja v tretjem življenjskem obdobju.

Kot predstavnica Katedre za družinsko medicino sodeluje v Network of Primary Health Care v okviru Erasmus Life Long learning Programme. Leta 1997 je postala nacionalna predstavnica za Slovenijo pri Evropskem združenju za raziskave v splošni/družinski medicini (EGPRN) s sedežem v Maastrichtu. Ves čas sodeluje v dejavnostih Slovenskega zdravniškega društva, kjer je bila od leta 1992 do leta 1996 predsednica Komisije za informacije in članica uredniškega sveta Zdravniškega vestnika. Maja 1995 je postala članica izvršnega odbora Sekcije za splošno medicino, v kateri sodeluje pri pripravah učnih delavnic za mentorje v splošni medicini. Leta 2000 je postala tudi odgovorna nosilka projekta IMPROVE – Improvement of older patient involvement in medical care za Slovenijo. Leta 2003 je postala koordinatorka mednarodnega projekta PREDICT.

Od leta 1995 naprej sodeluje pri pisanju priročnikov, ki jih izdaja Združenje zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je avtorica poglavij: Sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom, Preventiva v splošni medicini, Znanstveno utemeljena družinska medicina, Sekundarna preventiva ishemičnih bolezni srca – nefarmakološki pristop, Učinkovito sporazumevanje med zdravstvenimi ustanovami in mediji, Etika in raziskovanje, Obravnava bolnika z gastroezofagealno refluksno boleznijo v ambulanti družinske medicine, Dispepsija v družinski medicini, Sočasne bolezni in depresija. Objavila je več prispevkov s področja kakovosti v Zdravstvenem varstvu, Zdravniškem vestniku, Medicinskih razgledih in v tujih revijah.

Na raziskovalnem področju se osredotoča na vsebino dela zdravnika splošne medicine, obremenitve zdravnika splošne medicine, preventiva v splošni medicini, hišni obiski, vodenje kroničnih bolezni, duševne motnje, izboljševanje kakovost, zavzetost za zdravljenje in sodelovanje med zdravnikom in bolnikom.

Predvidena udeležba

Dan 1
Ves dan

Še ni določeno

Dan 2
Ves dan

Še ni določeno

Dan 3
Ves dan

Še ni določeno